Home

  • aa1500
  • 1500-600.3
  • drie 1500
  • 1500-600 2
  • uni1500
aa1500

Goede en betaalbare huisvesting voor jongeren

Door het tekort aan kamers zijn de huurprijzen in de afgelopen jaren flink gestegen. Als we niks doen, staan jongeren die naar Groningen komen om te studeren straks op straat. Er moeten duizenden kamers worden gerealiseerd door de gemeente om te zorgen dat de huurprijzen niet nog verder oplopen en studenten geen kamer meer kunnen vinden.

Meer weten? Je leest het hier.

X
1500-600.3

Een bruisende stad waar talent zich kan ontplooien

Groningen moet dé stad zijn waar het gebeurt. Wij staan voor een levendige stad waar creativiteit centraal staat en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Een stad waar evenementen volop worden georganiseerd en waar cultuur overal tot uiting komt. Wil je weten hoe wij de stad laten bruisen? Je ziet het hier.

X
drie 1500

Houd Groningen lekker jong! 

Een jonge stad biedt ongelooflijk veel kansen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn talent kan benutten. Al 400 jaar is Groningen een studentenstad. De verwevenheid tussen studenten en Stadjers vinden wij zeer waardevol.

X
1500-600 2

Een bereikbare stad waar de fietser voorrang krijgt

Hoe mooi Groningen ook is, als de stad niet bereikbaar is, blijven de mensen weg. De komende jaren verandert de infrastructuur in de stad. Er komt een nieuwe ringweg voor auto’s en ook het station wordt verbouwd. Als de hele stad op de schop gaat, kunnen wij ervoor gaan zorgen dat de fietser in de nieuwe situatie de prioriteit krijgt! Hoe we dat doen? Check het hier!

X
uni1500

Een groeiende kenniseconomie.

Groningen loopt leeg. Jaarlijks voelen duizenden pas afgestudeerden zich genoodzaakt om de stad te verlaten met hun diploma in de hand. Wij willen investeren in de kenniseconomie zodat het mogelijk is een volwaardige baan te vinden op je eigen niveau. De kennis die in Groningen wordt opgedaan moet behouden blijven voor de stad! Meer weten? Klik hier.

X

Klik op de foto's om te zien wat onze speerpunten zijn.

Blog

Van de fractie: Lokale democratie

Afgelopen raadsvergadering was er een speciaal ingelast agendapunt over lokale democratie. Een proefballontje van D66 en GroenLinks. Wat houdt dit in? Al jaren hebben burgers weinig vertrouwen in de politiek. Wij denken dat dit komt met name komt omdat men…

Van de fractie: Bouwgrens

Afgelopen raadsvergadering diende Student en Stad een motie in. Het college heeft voornemens om de regelgeving voor het bouwen van jongerenhuisvesting nog verder aan te scherpen. Hier zijn wij als partij op tegen, omdat meer aanbod zorgt voor een lagere…

Van de fractie: Cultuurcluster

De gemeente Groningen gaat een cultuurcluster creëren in het Ebbingekwartier. De planning is dat de gebouwen en overige infrastructuur klaar zijn in 2019. Hiermee wordt er gezorgd voor huisvesting voor de culturele instellingen het Noord Nederlands Toneel, Club Guy &…

Speerpunten

Print

De Vereniging

1. Student & Stad – geschiedenis
2. Bestuur
3. Hoe werkt Student en Stad

Geschiedenis

Student en Stad is in 1993 opgericht door een groep studenten. Zij vonden dat er in de gemeentelijke politiek veel over jongeren werd gepraat maar veel te weinig met hen. Om daar verandering in te brengen, stelden zij zich het jaar daarop verkiesbaar. En met succes. Sinds maart 1994 heeft Student en Stad haar plek in de raadszaal niet meer afgestaan.

Student en Stad vertegenwoordigt dus al ruim 20 jaar de stem van de jongeren in de Groningse gemeenteraad. Groningen is de stad met de jongste bevolking van Nederland. Daarbij past ander beleid dan bij andere steden. Beleid dat recht doet aan de belangen van jongeren, maar vooral ook beleid dat erop gericht is om de stad te laten profiteren van de aanwezigheid van zoveel jonge mensen.

Die jonge bevolking is het uithangbord van Groningen. Jongeren zorgen voor een levendige stad met draagvlak voor evenementen, horeca en winkels. Maar ze zorgen ook voor een innovatieve stad die zichzelf blijft ontwikkelen. De kennis die hier aan kennisinstellingen en daarbuiten wordt opgedaan, moet in grotere mate behouden blijven voor de stad. Elk jaar vertrekken duizenden studenten uit Groningen, onder meer omdat in Groningen nauwelijks banen zijn voor hogeropgeleiden. Student en Stad wil daarom zorgen voor een beter ondernemingsklimaat en een beter vestigingsklimaat voor werkgevers.

Wij komen natuurlijk op voor de belangen van jongeren in Groningen, maar wij zijn er ook voor de rest van de stad. Met een jonge, frisse blik bekijken wij al het gemeentelijke beleid. Anders dan andere partijen kunnen wij altijd kiezen voor innovatie, levendigheid en de kenniseconomie. Wij willen de stad laten bruisen; een stad waar plek is voor evenementen en voor de horeca. We willen zorgen voor kwalitatief goede huisvesting voor jongeren en een bereikbare stad waarin de fietser voorrang krijgt. Wij willen startende ondernemers de ruimte geven om hun bedrijf succesvol op te starten. Wij geloven in de potentie van jongeren en willen van Groningen een stad maken die zich bewust is van deze kracht en hier zo goed mogelijk op inspeelt.

Het Bestuur

Sinds de oprichting in november 1993, heeft Student en Stad in het teken gestaan van het behartigen van de belangen van jongeren in Groningen. De partij heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 twee zetels in de gemeenteraad. Nu de partij twee zetels heeft, wil deze inspelen op de politieke verwachtingen van de kiezer. Voor de periode september 2014 – september 2015 werd er naast de fractie ook een vijfkoppig bestuur toegevoegd aan de structuur van de vereniging. Voor de periode september 2015 – september 2016 bestaat het bestuur uit vier leden. Het toevoegen van bestuur zal ervoor zorgen dat er een goede basis en fundering wordt neergezet voor de vereniging. Dit zorgt ervoor dat Student en Stad een professionele vereniging wordt die input haalt uit de achterban en de belangen behartigt van de kiezers. Het gezamenlijke doel van zowel bestuur als fractie is: Student en Stad vergroten!

Het bestuur heeft een aantal gezamenlijke doelstellingen opgesteld om de fundering van de vereniging op te bouwen. Het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van Student en Stad, binnen Groningen en de verschillende studie, – sport, en studentenverenigingen, staat voorop. Een aantal evenementen en activiteiten (kroegcollege, gemeenteraad dag, borrels etc.) zullen jaarlijks worden georganiseerd gericht op politiek en voor onze achterban relevante thema’s. Waar de fractie opkomt voor de studentbelangen binnen de gemeente, zal het bestuur zich voornamelijk richten op informeren en betrekken van de achterban.

Samenwerking vormt een belangrijk onderdeel van het bestuur. Overige verengingen zullen vaak als partner betrokken worden om naambekendheid van student en stad te vergroten, en om leden meer aan te kunnen bieden tijdens activiteiten. Waar samenwerkingen van vorig jaar worden voortgezet, zullen ook nieuwe worden gevormd. Afgelopen jaar werd samengewerkt met Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV), de Studenten Organisatie Groningen (SOG), Erasmus Student Network (ESN Groningen), de Kommissie Eerstejaars Introductie (KEI) en het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK).

Het beleidsplan dat het bestuur dit jaar als leidraad zal gebruiken, heeft als titel: ’n pronkjewail met gele rand’. Mocht je dit beleidsplan in willen zien, mail dan naar [email protected]

Hoe werkt Student en Stad

Student & Stad is een vereniging waarbij een iedere student (mbo, hbo en universitair) en young professional uit Groningen lid kan worden. Het bestuur van Student & Stad bepaalt de koers van de vereniging en organiseert allerlei ledenactiviteiten. Vanaf 2015 zullen er verschillende commissies tot stand komen en een steunfractie. Student & Stad heft een fractie die actief deelneemt in de gemeenteraad van Groningen met twee zetels. Het bestuur organiseert maandelijkse borrels en verstuurd een nieuwsbrief naar al haar leden. Als je actief wilt worden bij Student & Stad zijn daar altijd mogelijkheden voor en kan je contact op nemen met het bestuur.

We zijn een lokale partij en daarom niet gebonden aan regels of richtlijnen van bovenaf. Dit betekent dat wij elk voorstel bekijken met een open blik. Dit maakt ons pragmatisch en constructief. Wij vinden dat jongeren de stad wat te bieden hebben. En in het kader van ‘practice what you preach‘ laten wij dat ook in de gemeenteraad zien. Onze raadsleden zijn jong en studeren vaak zelf nog maar er zijn ook veel starters bij onze partij actief. Om zoveel mogelijk jongeren een politieke ervaring te bieden, wisselen we bij Student en Stad door. Dat betekent dat onze raadsleden het stokje na twee jaar overdragen aan hun opvolgers.

Lijkt het jou wat om actief te worden bij onze partij? Stuur dan even een mailtje naar [email protected]

Wie zijn we?

De Fractie

 

Fractiefoto website

IMG_0809
Arjen Banach
Fractievoorzitter
Portefeuilles: Ruimte, Wonen, Werk, Inkomen en
Sociaal Domein
Contact: [email protected] of

06-24577114

IMG_0796
Robbert Lammers
Raadslid
Portefeuilles: Beheer, Verkeer, Financiën, Veiligheid, Onderwijs en Sport
Contact: [email protected] of

06-30855938

IMG_0792
Wibe Snelting
Fractie-assistent
Commissie: Onderwijs & Welzijn
Contact: [email protected]
Foto Jikke website
Jikke van Deelen
Fractie-assistent
Commissie: Financiën & Veiligheid
Contact: [email protected]
 IMG_0800-2
Gerlinde van Smeden
Fractie-assistent
Commissie: Werk & Inkomen
Contact: [email protected]

Het Bestuur

dsc_1855

Tjerk Wesselingh
Voorzitter
Gezicht van de vereniging
Eind-verantwoordelijk voor beleidsplan en jaarverslag
Onderhouden externe contacten
Contact: [email protected]
Rozemarijn Marree
Vice-voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter
Tussenpersoon bestuur en fractie
Verantwoordelijk voor de inhoud van activiteiten
Contact: [email protected]
Fiene van Bodegraven
Secretaris
Verantwoordelijk voor de communicatie naar leden en partners
Verantwoordelijk voor de commissies
Verantwoordelijk voor de website en nieuwsbrief
Contact: [email protected]
Florian de Jager
Penningmeester
Verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging
Verantwoordelijk voor de communicatie met de bank en de KvK
Beheerder van de social media
Contact: [email protected]
 Contact bestuur algemeen: [email protected]

 

Verkiezingsprogramma

 

Wil je weten waar Student en Stad zich de komende vier jaar voor gaat inzetten?

 

Hier bekijk je ons verkiezingsprogramma 2014-2018.

 

Verkiezingsprogramma GR2014

Contact

Fractie Student en Stad

Grote Markt 1

9712 HN Groningen

Tel: 050-3124074

Email: [email protected]

 

Raadsleden

 

Arjen Banach (fractievoorzitter)

Tel: 06-24577114

Email: [email protected]

 

Robbert Lammers

Tel: 06-30855938

Email: [email protected]

 

Bestuur

Email: [email protected]