Speerpunten

De komende vier jaar zetten wij ons in om Groningen jong te houden. Een stem op ons is een stem voor een energieke stad. Wij komen op voor de belangen van jongeren in Groningen, maar wij zijn er ook voor de rest van de stad. Met een jonge, vooruitstrevende houding bedrijven wij de politiek. Anders dan andere partijen kiezen wij altijd voor innovatie, levendigheid en de kenniseconomie.

Student en Stad staat voor

... goed betaalbare huisvesting voor jongeren.

Als we niks doen, staan jongeren die naar Groningen komen om te studeren straks op straat. Om dat te voorkomen moeten er flink wat kamers bijgebouwd worden in de komende jaren.

... een bereikbare stad waar fietser voorrang krijgt.

Hoe mooi Groningen ook is, als de stad niet bereikbaar is, blijven de mensen weg. Wij zetten ons in voor een bereikbare stad met extra aandacht voor fietsers: meer gratis fietsenstallingen bij het station en meer aandacht voor onveilige situaties voor fietsers.

... een bruisende stad waar talant zich kan ontplooien.

Groningen moet dé stad zijn waar het gebeurt. Wij staan voor een levendige stad waar talent zich kan ontwikkelen. Een stad met ruimte voor evenementen en een stad waar cultuur overal tot uiting komt.

... een groeiende kenniseconomie.

Groningen loopt leeg. We hebben het niet over de Groningse gasvoorraden, maar over de duizenden studenten die jaarlijks de stad moeten verlaten, met hun diploma in de hand omdat er geen werk is. Behoud deze kennis voor de stad! Wanneer we deze kracht ontplooien, kunnen we nieuwe bedrijven aantrekken en de werkgelegenheid laten groeien.