Van de Fractie: Motie suïcidepreventie aangenomen

Wist je dat in Groningen al jaren lang suïcidesterfte hoger is dan het landelijk gemiddelde? De gemeente heeft in 2015 besloten om dit aan te pakken waarbij specifieke aandacht ging naar de doelgroep jongeren en ouderen. Waar de aandacht voor de jongeren doeltreffend was, miste echter de aandacht voor suïcidepreventie onder studenten. Dit baarde ons zorgen, aangezien zelfmoord doodsoorzaak nummer 2 is onder studenten en de leeftijd waarop psychische klachten zich voor het eerst manifesteren, vaak tussen de 18 en 24 jaar ligt.                    Wij vinden het noodzakelijk dat studenten betrokken worden in het suïcidepreventiebeleid van de Gemeente Groningen en hebben daarom op afgelopen woensdag (29-11-2017) een motie ingediend. Daarin werd de gemeente verzocht om studenten te betrekken in het suïcidepreventiebeleid en om in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en studentenverenigingen om samen te werken aan de preventie van suïcide. De gemeenteraad heeft de  motie van Student & Stad unaniem aangenomen wat een zeer belangrijk resultaat is in een gevoelige maar noodzakelijke kwestie.

Comments are closed.