Uncategorized

19
feb

Van de Fractie: reactie artikel GSb “studenten in gemeenteraad”

De GSb vraagt om studenten in de gemeenteraad. Wat ons betreft moeten er vooral méér studenten in de gemeenteraad, want vergeet niet, studenten worden al jaren vertegenwoordigd. Daar is in Groningen zelfs een specifieke partij voor. De verhouding tot het aantal studenten in de stad is alleen volledig uit proportie. Rond de verkiezingen betrekken partijen graag studenten bij hun partij.

Read more

11
jan

Nieuwe lijsttrekker Groningen Student en Stad bekend

De eerste lijsttrekker van Groningen is bekend. De sollicitatiecommissie is er uit en de nieuwe lijsttrekker van Student en Stad is op 11 januari 2018 voorgesteld aan het publiek bij de Constitutieborrel van Student en Stad. De nieuwe lijsttrekker van Student en Stad is Marten Duit.  Lijsttrekker Groningen 2018 De nieuwe lijsttrekker werkt naast student communicatie als fotograaf. Hij studeerde daarvoor

Read more

1
dec

Van de Fractie: Motie suïcidepreventie aangenomen

Wist je dat in Groningen al jaren lang suïcidesterfte hoger is dan het landelijk gemiddelde? De gemeente heeft in 2015 besloten om dit aan te pakken waarbij specifieke aandacht ging naar de doelgroep jongeren en ouderen. Waar de aandacht voor de jongeren doeltreffend was, miste echter de aandacht voor suïcidepreventie onder studenten. Dit baarde ons zorgen, aangezien zelfmoord doodsoorzaak nummer

Read more

19
nov

Vacature: lijsttrekker

Groningen zoekt Koningen! Ben jij iemand die de jongste stad van Nederland wil verbeteren? Wil jij op plaatselijk niveau bijdragen aan de prachtige stad Groningen en wil je daarnaast hét gezicht zijn van de vertegenwoordiging van de jongeren en studenten in onze noordelijke prachtstad? Ben jij iemand die op zoek is naar een onvergetelijke uitdaging? Meld je dan aan om

Read more

7
sep

Van de fractie: Voorjaarsnota 2017

Op woensdag 19 juli heeft de gemeenteraad van Groningen het politieke jaar afgesloten met het bespreken van de Voorjaarsnota. Het moment voor de gemeenteraad om het afgelopen jaar te evalueren en met elkaar in debat te gaan over toekomstplannen. Wij dienden 8 van de 35 moties in. Drie van deze moties hebben wijzelf geïnitieerd; de overige werden in samenwerking met

Read more

15
jun

Van de Fractie: Water, niet meer voor studenten?

Afgelopen raadsvergadering werd de Watervisie besproken. Het raadsvoorstel betrof de manier waarop Groningen de komende jaren omgaat met het water en het gebied eromheen. Een belangrijk onderdeel van de visie is het wonen op het water. Wat gaat er gebeuren met de woonboten? Duidelijk is dat er een vorm van actie moet worden ondernomen. Er liggen arken in de gracht die het beeld

Read more

23
apr

Van de fractie: In actie voor de roeisport

Vorige maand hebben we ons, samen met de fractie van de VVD, ingezet voor de roeisport in Groningen. Er zijn namelijk meerdere problemen ontstaan die de roeiactiviteiten van Gyas, Aegir en de Hunze in gevaar brengen. Zo dreigt dit jaar de westoever van het Noord Willemskanaal vervangen te worden met beschoeiing die teveel golfslag zal veroorzaken, is de vergunning vanuit

Read more

14
feb

Van de fractie: Lokale democratie

Afgelopen raadsvergadering was er een speciaal ingelast agendapunt over lokale democratie. Een proefballontje van D66 en GroenLinks. Wat houdt dit in? Al jaren hebben burgers weinig vertrouwen in de politiek. Wij denken dat dit komt met name komt omdat men zich niet gehoord voelen door de volksvertegenwoordigers. Dit is natuurlijk een vervelend kwestie, maar tevens een politiek-eigen kwestie. Voor de coalitiepartijen

Read more

14
feb

Van de fractie: Bouwgrens

Afgelopen raadsvergadering diende Student en Stad een motie in. Het college heeft voornemens om de regelgeving voor het bouwen van jongerenhuisvesting nog verder aan te scherpen. Hier zijn wij als partij op tegen, omdat meer aanbod zorgt voor een lagere prijs. Gezien het afschaffen van de basisbeurs is het van groot belang om te zorgen dat de gemiddelde kamerprijs niet

Read more

16
jan

Van de fractie: Cultuurcluster

De gemeente Groningen gaat een cultuurcluster creëren in het Ebbingekwartier. De planning is dat de gebouwen en overige infrastructuur klaar zijn in 2019. Hiermee wordt er gezorgd voor huisvesting voor de culturele instellingen het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Het Houten Huis en de Noorderlingen. Ook Cultureel Studentencentrum Usva gaat in 2019 verhuizen naar een locatie aan het

Read more