Uncategorized

19
nov

Lijsttrekker gezocht

Groningen zoekt Koningen! Ben jij iemand die de jongste stad van Nederland wil verbeteren? Wil jij op plaatselijk niveau bijdragen aan de prachtige stad Groningen en wil je daarnaast hét gezicht zijn van de vertegenwoordiging van de jongeren en studenten in onze noordelijke prachtstad? Ben jij iemand die op zoek is naar een onvergetelijke uitdaging? Meld je dan aan om

Read more

7
sep

Van de fractie: Voorjaarsnota 2017

Op woensdag 19 juli heeft de gemeenteraad van Groningen het politieke jaar afgesloten met het bespreken van de Voorjaarsnota. Het moment voor de gemeenteraad om het afgelopen jaar te evalueren en met elkaar in debat te gaan over toekomstplannen. Wij dienden 8 van de 35 moties in. Drie van deze moties hebben wijzelf geïnitieerd; de overige werden in samenwerking met

Read more

15
jun

Niet meer voor studenten?

Afgelopen raadsvergadering werd de Watervisie besproken. Het raadsvoorstel betrof de manier waarop Groningen de komende jaren omgaat met het water en het gebied eromheen. Een belangrijk onderdeel van de visie is het wonen op het water. Wat gaat er gebeuren met de woonboten? Duidelijk is dat er een vorm van actie moet worden ondernomen. Er liggen arken in de gracht die het beeld

Read more

23
apr

Van de fractie: In actie voor de roeisport

Vorige maand hebben we ons, samen met de fractie van de VVD, ingezet voor de roeisport in Groningen. Er zijn namelijk meerdere problemen ontstaan die de roeiactiviteiten van Gyas, Aegir en de Hunze in gevaar brengen. Zo dreigt dit jaar de westoever van het Noord Willemskanaal vervangen te worden met beschoeiing die teveel golfslag zal veroorzaken, is de vergunning vanuit

Read more

14
feb

Van de fractie: Lokale democratie

Afgelopen raadsvergadering was er een speciaal ingelast agendapunt over lokale democratie. Een proefballontje van D66 en GroenLinks. Wat houdt dit in? Al jaren hebben burgers weinig vertrouwen in de politiek. Wij denken dat dit komt met name komt omdat men zich niet gehoord voelen door de volksvertegenwoordigers. Dit is natuurlijk een vervelend kwestie, maar tevens een politiek-eigen kwestie. Voor de coalitiepartijen

Read more

14
feb

Van de fractie: Bouwgrens

Afgelopen raadsvergadering diende Student en Stad een motie in. Het college heeft voornemens om de regelgeving voor het bouwen van jongerenhuisvesting nog verder aan te scherpen. Hier zijn wij als partij op tegen, omdat meer aanbod zorgt voor een lagere prijs. Gezien het afschaffen van de basisbeurs is het van groot belang om te zorgen dat de gemiddelde kamerprijs niet

Read more

16
jan

Van de fractie: Cultuurcluster

De gemeente Groningen gaat een cultuurcluster creëren in het Ebbingekwartier. De planning is dat de gebouwen en overige infrastructuur klaar zijn in 2019. Hiermee wordt er gezorgd voor huisvesting voor de culturele instellingen het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Het Houten Huis en de Noorderlingen. Ook Cultureel Studentencentrum Usva gaat in 2019 verhuizen naar een locatie aan het

Read more

4
dec

Van de fractie: Fietspaden

Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad eindelijk de knoop doorgehakt om het fietspad door Park Selwerd richting Zernike te verbreden en te verbeteren. Elke dag fietsen zo’n 16.000 mensen over het fietspad. Voor veel gebruikers was het al tijden duidelijk dat het fietspad dit aantal gebruikers niet meer aankon. De beslissing rondom de slimme routes in het noorden van de

Read more

4
dec

Van de fractie: Eerste OR groot succes!

Op de zaterdag van Let’s Gro vond de allereerst Open Raad plaats in Groningen. Bij deze vergadering werd de agenda niet opgesteld door de politici maar door de inwoners van de stad. Alle stadjes konden vernieuwende initiatieven die zo een toevoeging kunnen vormen voor de stad. Uiteindelijk zijn er 11 ideeën uitgekozen die tijdens de Open Raad zijn voorgedragen aan de gemeenteraad.

Read more

4
dec

Van de fractie: Studentenwoning in het water

Afgelopen raadsvergadering werd een visiedocument besproken dat gaat over de ruimtelijke indeling van het water in onze stad. Onderdeel hiervan was de kamerverhuurmarkt op het water. Het college stelt dat er sprake is van verdringen en wil het kamerverhuur fors terugdringen. Wat Student & Stad betreft is dit niet de goede aanpak. Er wordt ingezet op het wegjagen van een doelgroep

Read more