Student Stad

17
feb

Begrotingsdebat 2014: “It’s all about the money..”

It’s all about the money… Nu is dat in de politiek meestal zo, maar vandaag was dat zeker het geval. De Groningse gemeenteraad debatteerde vanmiddag over de begroting van 2014. Wanneer je de afgelopen jaren het politieke nieuws bijhield, kan het je niet ontgaan zijn dat alles en iedereen moet bezuinigen. Zo ook het stadsbestuur van Groningen. Zoals de Amerikaanse

Read more

17
feb

Voorstel van tafel!

De voorgestelde wijziging van de regels als gevolg van de Nieuwe Drank- en Horecawet is door het college van B&W ingetrokken. In de afgelopen weken werd de weerstand tegen het voorstel steeds groter. Op verschillende studentensportverenigingen werd de tap twee uur na de laatste wedstrijd symbolisch twee minuten dichtgedraaid, omdat de regels tot gevolg zouden hebben dat vanaf twee uur

Read more

17
feb

Student en Stad wil geen strengere regels voor het schenken van alcohol.

Student en Stad heeft zich woensdag duidelijk uitgesproken tegen de mogelijke verandering van regelgeving die oneerlijke concurrentie door o.a. sportverenigingen en studentenverenigingen zou moeten aanpakken. De Nieuwe Drank- en Horecawet geeft aan dat gemeenten beleid moeten maken, afgestemd op de lokale situatie.

17
feb

Symptoombestrijding

In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces is het tegengaan van woningsplitsingen besproken. Dit is voor Student en Stad een zeer gevoelig onderwerp. Met de 15-procentsnorm zorgt de gemeente ervoor dat in maximaal 15% van de panden in straten buiten de binnenstad, kamerverhuur plaatsvindt. Als dit percentage overschreden wordt, moet in de desbetreffende panden het aantal verhuurde kamers worden teruggebracht

Read more

17
feb

Ondoordachte bezuinigingen.

De maand juni zit erop en dat betekent dat het zomerreces is aangebroken. Wij blazen even wat stoom af en geven weer acte de présence in de KEI-week, die op 12 augustus begint. Daar willen we ons tonen aan de nieuwe lichting studenten in Groningen, en hen duidelijk maken dat wij ook voor hen zullen gaan strijden voor o.a. goede

Read more

17
feb

Voorjaarsdebat

Voorzitter, De gemeentefinanciën zien er gitzwart uit. Over de oorzaken hiervan hebben we het in de afgelopen maanden al vaak gehad, vandaag is het moment om het te hebben over de consequenties. En die consequenties zijn niet fraai, welke visie op de stad je ook hebt. Over de noodzaak van bezuinigen kan eigenlijk niet verschillend gedacht worden. We hebben een

Read more

17
feb

Stilte voor de storm.

De maand mei ligt achter ons en was er eigenlijk een van stilte voor de storm. Met de bespreking van de Gemeenterekening 2012 blikten we terug op het afgelopen jaar, maar boven het debat hingen de enorme bezuinigingsvoorstellen van vele tientallen miljoenen die we op 19 juni gaan bespreken in de gemeenteraad. Hierdoor was het bespreken van de rekening vooral

Read more

17
feb

Gemeente slaat door: evenementen in de verdrukking

Student & Stad vindt dat de gemeente doorslaat in haar pogingen om de openbare orde tijdens evenementen in de binnenstad te beschermen. Hoewel incidenten in de afgelopen jaren zeer zeldzaam zijn gebleken, lijkt angst te regeren bij het verstrekken van evenementenvergunningen en zijn organisatoren de onvoorspelbare houding van de gemeente beu.

17
feb

Supermarkten op zondag open.

Dankzij inspanningen van onder meer Student & Stad mogen vanaf vandaag alle supermarkten en levensmiddelenzaken in de stad op zondag hun deuren openen. Dit is de uitkomst van een verhit debat dat vanavond in de gemeenteraad is gevoerd.

17
feb

November door de ogen van Student en Stad.

Het jaar zit er ook politiek gezien alweer bijna op, met nog één gemeenteraadsvergadering te gaan. De maand november was een zeer drukke maand, met als hoogtepunt de behandeling van de gemeentebegroting. Elk jaar  wordt deze in november vastgesteld en voor alle fracties is dit de gelegenheid om een raadsmeerherheid achter hun ideeën te krijgen en met moties het beleid wat aan te

Read more