Student Stad

23
apr

Van de fractie: In actie voor de roeisport

Vorige maand hebben we ons, samen met de fractie van de VVD, ingezet voor de roeisport in Groningen. Er zijn namelijk meerdere problemen ontstaan die de roeiactiviteiten van Gyas, Aegir en de Hunze in gevaar brengen. Zo dreigt dit jaar de westoever van het Noord Willemskanaal vervangen te worden met beschoeiing die teveel golfslag zal veroorzaken, is de vergunning vanuit

Read more

23
apr

Van de fractie: Folkingestraat

Het is veel van jullie waarschijnlijk al opgevallen: de situatie in de Folkingestraat is gewijzigd.  Eerst was hier sprake van een straat met aan weerszijden een platte stoep en een straat voor fietsers ertussen. Vanwege de beperkte ruimte op de stoep, wegens geparkeerde fietsen en terrassen, liepen veel voetgangers over straat – tot ergernis van fietsers. Het college heeft besloten

Read more

24
mrt

Vacature: bestuur

Student & Stad zoekt een nieuw bestuur! Heb jij affiniteit met politiek? En wil jij je inzetten voor de belangen van de Groningse studenten? Als bestuurslid van Student & Stad sta je tussen de studenten en de lokale politiek. Door nauw contact met de fractie ben je sterk betrokken bij de gemeenteraadspolitiek. Verder organiseer je politieke activiteiten zoals lezingen en debatten

Read more

23
mrt

Van het bestuur: Verkiezingen 2017

Afgelopen 15 maart mochten 12.9 miljoen inwoners stemmen, 2% meer dan bij de verkiezingen in 2012. Hieronder vielen de 850 duizend jongeren die voor het eerst een stempas ontvingen. Deze groep kreeg de afgelopen maanden veel aanmoedigingen om naar de stembussen gaan, om nu eindelijk tot verandering toe te zetten. Tim Hofman met zijn Stembus werd al benoemd in ons

Read more

15
mrt

Van het bestuur: Wij geloven in politiek

Vandaag mogen ongeveer 850.000 achttienplussers voor het eerst stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zij vertegenwoordigen tezamen 13 zetels als zij allemaal naar de stembus gaan. Áls, want van de leeftijdsgroep is de opkomst traditioneel laag. De meeste niet-stemmers in 2012 waren jongeren. Zo’n 30% van de jongeren tussen de 18-25 kwam niet opdagen, en bij de 25- tot 35 jarigen

Read more

14
mrt

Van de fractie: Student Hotel

In de afgelopen weken hebben Groningse media veel aandacht besteed aan het Student Hotel. Dit begon met de oproep van DWARS, de Jonge Socialisten en de GSb om voor het Student Hotel dezelfde huurdersrechten te laten gelden als voor huurwoningen. Wij hebben altijd aangegeven deze mening niet te delen. Fractievoorzitter Arjen Banach kreeg de kans dit toe te lichten in

Read more

14
mrt

Van de fractie: Herindeling gemeente

Groningen en Ten Boer zullen vanaf 2019 samen een nieuwe gemeente vormen. De vraag blijft echter of ook Haren zich ook bij deze nieuwe gemeente zal voegen. De gemeenteraad van Haren praat al sinds september 2016 niet meer mee over het proces van herindeling en heeft duidelijk aangegeven niet te willen herindelen. De provincie ziet echter nog wel de noodzaak

Read more

14
feb

Van de fractie: Lokale democratie

Afgelopen raadsvergadering was er een speciaal ingelast agendapunt over lokale democratie. Een proefballontje van D66 en GroenLinks. Wat houdt dit in? Al jaren hebben burgers weinig vertrouwen in de politiek. Wij denken dat dit komt met name komt omdat men zich niet gehoord voelen door de volksvertegenwoordigers. Dit is natuurlijk een vervelend kwestie, maar tevens een politiek-eigen kwestie. Voor de coalitiepartijen

Read more

14
feb

Van de fractie: Bouwgrens

Afgelopen raadsvergadering diende Student en Stad een motie in. Het college heeft voornemens om de regelgeving voor het bouwen van jongerenhuisvesting nog verder aan te scherpen. Hier zijn wij als partij op tegen, omdat meer aanbod zorgt voor een lagere prijs. Gezien het afschaffen van de basisbeurs is het van groot belang om te zorgen dat de gemiddelde kamerprijs niet

Read more

16
jan

Van de fractie: Cultuurcluster

De gemeente Groningen gaat een cultuurcluster creëren in het Ebbingekwartier. De planning is dat de gebouwen en overige infrastructuur klaar zijn in 2019. Hiermee wordt er gezorgd voor huisvesting voor de culturele instellingen het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Het Houten Huis en de Noorderlingen. Ook Cultureel Studentencentrum Usva gaat in 2019 verhuizen naar een locatie aan het

Read more